Om stiftelsen - historik

OM STIFTELSEN

 

 

Stiftelsen grundades 1954 till minne av Johan Petter Åhlén.

Grundarna var J P Åhléns maka Maja Åhlén, dottern Gunvor Welin-Berger samt sönerna Gösta och Ragnar Åhlén.

 

Stiftelsens styrelse består av två representanter från varje släktgren. Till styrelsen hör en opartisk ordförande och en extern sekreterare/placerare.

Styrelsen samlas som regel i mars och i november. Vid vårmötet behandlas endast ansökningar för olika typer av sommar- och höstläger, främst för barn- och ungdomar. Höstmötet är stiftelsens årsmöte och behandlar sociala och medicinska ansökningar samt vinter- och vårläger.

 

OM BIDRAG LÄMNADE 2023

 

Totalt lämnades under 2023 25,0 milj. SEK (2022: 22,8) i bidrag

Dessa fördelades på:

9,2 milj. SEK till sociala ansökningar samt
5,3 milj. SEK till sommar/höstläger

 

10,4 milj. SEK till medicinsk forskning - uppdelat på:

1,1 milj. SEK till ALS

3,9 milj. SEK till Demenssjukdomar
340´ SEK till missbruk och beroendeforskning
3,1 milj. SEK till Parkinsons sjukdom
1,9 milj. SEK till psykoser främst schizofreni och bipolär sjukdom


HISTORIK

Länk till J.P Åhléns Minnesskrift - 1879 - 1939

http://ahlenstiftelsen.se/onewebmedia/J.P.Ahlen_Minnesskrift.pdf

                      OBS! Mycket stor pdf-fil -500 MB


J.P. var bara 20 år gammal när han och farbrodern Erik Holm 1899 grundade Åhlén & Holm som ett postorderföretag i orten Insjön i Dalarna. Den första produkten – ett porträtt på kungafamiljen – såldes i 100 000 exemplar. Efter ett par månader kom den första katalogen som innehöll 272 artiklar. Inte minst för landsbygdens folk blev katalogen en flitigt läst skrift som öppnade en ny värld av konsumtionsmöjligheter.

Eftersom J.P. var omyndig hade fadern Marits Anders Andersson skrivit under hans ansökan om handelsrättigheter. Fadern ingick från 1904 i Åhlén & Holm som tjänsteman, och kallades av gemene man för ”farfar”. Efter ett par år valde Erik Holm att inte längre vara delägare i företaget, utan han fortsatte som anställd expeditionsföreståndare. Firman växte snabbt och redan 1909 hade postorderförsäljningen gjort att Insjöns järnvägsstation låg på andra plats näst efter Stockholm i antal expedierade paket per dag.


Framgången byggde inte minst på ett nydanande reklamtänkande. Under 1911 genomförde exempelvis Åhlén & Holm en 2 500 mil lång resa med reklambil. För många svenska var det den första gången som de fick åka med i en bil. 1913 spred man reklambroschyrer från flygplan och arrangerade flyguppvisningar runt om i landet. Företaget fortsatte att växa och till slut blev det omöjligt att klara av distributionen från Insjön. 1915 bildade J.P. ett aktiebolag och flyttade hela verksamheten till Stockholm. 1915 flyttade även J.P. med familjen till Stockholm och Stigbergsgatan.

Nämnas kan att tre år senare, 1918 startade den 23-årige cykelhandlaren Clas Ohlson sitt postorderföretag i Insjön. Och där ligger det fortfarande kvar.


Flytten var lyckosam för verksamheten och trots 1920-talets depression så ökade omsättningen. Expansionsmöjligheterna var i det närmaste obegränsade i Stockholm under de kommande åren.

När J.P. 1929 fyllde femtio år, var det inte bara en födelsedag man firade, utan även företagets framgång. Vid en storslagen middagen på Grand Hotel belönades 15 medarbetare som tjänat Åhlén & Holm i över 20 år med Patriotiska Sällskapets guldmedalj.


J.P. grundade också bokförlaget Åhlén & Åkerlund 1906 i Göteborg tillsammans med Erik Åkerlund. Den första produkten var tidningen Julstämning. Förlaget flyttade sedan till Stockholm. 1929 såldes Åhlén & Åkerlund till Albert Bonniers förlag.

1931 grundade J.P. ett veckotidningsförlag (Åhlén & söners förlag). Förlagsverksamheten kom dock snart att tas över av Bonniers och J.P. koncentrerade sig på varuhusen.


1932 grundade J.P. Tempo, en lågprisvaruhuskedja, som sålde Åhlén & Holms varor. J.P. investerade också i en del mindre företag, däribland Svenska Yllekoncernen AB.

Efter många års hårt arbete och dålig hälsa, avled J.P. 1939 – endast 60 år gammal – under en resa till Sydamerika med hustrun Maja.

Samma år firade Åhlén & Holm 40-årsjubileum, något som J.P. inte hann uppleva. Den planerade jubileumsskriften blev istället en minnesskrift, för att hedra den avlidne affärsmannen.


Om Johan Petter Åhlén


Johan Petter (J.P.) Åhlén (1879-1939) var son till lantbrukaren Marits Anders Andersson och Brittas Karin Christoffersdotter. J-P. gifte sig 1903 med Elin Maria Charlotta Brolin (1882-1956) och fick med henne fyra barn. Döttrarna Gunvor, senare Welin-Berger (1908-1975) och Hjördis (1913-1938)  samt sönerna Gösta (1904-86) och Ragnar (1906-80). Sönerna blev båda verkställande direktörer vid hans företag.


J.P. visade tidigt prov på en vilja att lära och redan som femåring började han skolan. Tretton år gammal fick han sin första tjänst som agent hos postorderfirman Johan Fröberg. Efter kortare anställningar som skrivbiträde vid järnvägsstationen i Insjön och som expedit i en av traktens diversehandlar, erbjöds J.P. arbete i Finspång hos Fröberg. J.P. blev. antagen på sina meriter som postorderagent.

Snart värvade han sin åtta år äldre farbror Erik Andersson 1897 till Fröbergs. Eftersom Fröberg tyckte att det blev för många anställda som hette Andersson, fick J.P. byta namn till Åhlén (efter födelse-socknen Åhl). Erik fick byta namn till Holm.

Efter J.P.

1954 grundades Åhlén-stiftelsen av J.P. Åhléns änka Maja tillsammans med barnen Gösta, Ragnar och Gunvor Åhlén.

Bröderna Ragnar och Gösta Åhlén bildade 1958 stiftelsen Aktietjänst med syftet att främja aktiesparandet i Sverige. I maj 1958 startade stiftelsen tre fonder under namnet Koncentra. En av dessa var en så kallad öppen fond, vilket innebar att den var öppen för löpande insättningar och uttag och motsvarade dagens investeringsfonder. Bröderna Åhlén inspirerades av USA där fondsparandet hade vuxit under 1940-talet. Aktietjänst och Koncentrafonderna var Sveriges första aktiefondsförvaltare och aktiefonder.

Åhlén & Holm expanderade snabbt till att bli det största varuhusföretaget i Sverige och hade år 1963 hela 6 200 anställda. Svenska Yllekoncernen AB som familjen ägde 10% av hade nästan 1 300 anställda. 1962 lades postorderverksamheten ned. Gösta Åhlén satt under många år i Handelsbankens styrelse.

1965 övertogs konkurrenten AB Herman Meeths och 1976 fusionerades Åhlén & Holm med NK och bildade företaget som från 1980 hette JS Saba AB.

1980 /82 bröts NK ur som ett eget företag. Idag ägs företaget av familjen Ax:son Johnson.

Svenska Yllekoncernens tillverkning togs år 1966 över av Saxylle-Kilsund AB.

Silver i OS i Chamonix 1924

J.P. var också en av curlingsportens pionjärer och största donatorer i Sverige. Han innehade ett flertal förtroendeuppdrag, bland annat som vice ordförande i Svenska Curlingförbundet 1935-1938. Som aktiv ingick han i det svenska lag som tog silvermedaljer vid olympiska vinterspelen 1924 i Chamonix. Han blev också tre gånger svensk mästare.


J.P. ägnade sig gärna åt sommarstället på Äpplarö i Stockholms skärgård samt åt jakt och fiske i Dalarna.

          Källor: